web analytics
Det finns ett franskt uttryck som säger ”Elegans är ålderns privilegium”. Det tycker jag gott man […]