web analytics
Så har vi också nåtts. Av terrorn, den fasansfulla. Den 7 april attackerades Stockholm och Sverige. […]