web analytics
Redan fredag. T.o.m. fredagen den 13:e. Är inte särskilt vidskeplig av mig, och den här dagen […]